مشاوره قبل از عمل جراحی

ارائه مشاوره حرفه ای توسط پزشکان فوق تخصص جراحی و آماده سازی روحی بیمار برای انواع عمل جراحی